Ya sin surəsi

36:69

Biz ona (Muhəmməd əleyhissəlama) şe´r öyrətmədik və bu ona heç yaraşmaz da (lazım da deyildir). Ona vəhy olunan ancaq öyüd-nəsihət və (haqla batili ayırd edən) açıq-aşkar Qur´andır ki,