Ya sin surəsi

36:64

Kafir olduğunuza görə bu gün girin ora, yanın!