Ya sin surəsi

36:63

Bu sizə və´d olunan Cəhənnəmdir!