Ya sin surəsi

36:61

Və (sizə buyurmadımmı ki) Mənə ibadət edin, doğru yol budur?!