Ya sin surəsi

36:59

(Kafirlər Cəhənnəmə varid edilərək onlara belə deyiləcək: ) "Ey günahkarlar! Bu gün (mö´minlərdən) ayrılın!"