Ya sin surəsi

36:58

Rəhmli Rəbbdən (onlara) "salam" deyiləcəkdir.