Ya sin surəsi

36:57

Orada onlar üçün (hər cür) meyvə və istədikləri hər şey vardır.