Ya sin surəsi

36:56

Onlar (mö´min kişilər) və zövcələri kölgəliklərdə (yumşaq) taxtlara söykənmişlər.