Ya sin surəsi

36:52

Onlar deyəcəklər: "Vay halımıza! Bizi yatdığımız yerdən (qəbir evindən) kim qaldırdı? (Onlara belə deyiləcək: ) "Bu, Rəhmanın məxluqata buyurduğu və´ddir (qiyamət günüdür). Peyğəmbərlər doğru deyirlərmiş!"