Ya sin surəsi

36:51

Sur (ikinci dəfə) çalınan kimi (qiyamət günü) qəbirlərindən qalxıb sür´ətlə Rəbbinin hüzuruna axışacaqlar.