Ya sin surəsi

36:48

Onlar: "Əgər doğru söyləyirsinizsə, (bir xəbər verin görək) bu və´d (qiyamət günü) nə vaxt yerinə yetəcək?" - deyərlər.