Ya sin surəsi

36:42

Onlar üçün bunun kimi (başqa) minik vasitələri də yaratdıq.