Ya sin surəsi

36:34

Biz orada xurma və üzüm bağları əmələ gətirir, bulaqlar qaynadırıq ki,