Ya sin surəsi

36:26

(Antakiyalılar bu sözü eşidən kimi Həbib Həccarı daşqalaq edib öldürdülər). Ona (şəhid olduğu üçün Allah dərgahından): "Cənnətə daxil ol! - deyildi. (Həbib Həccar Cənnətə daxil olub oradakı ne´mətləri, hörmət-izzəti gördükdən sonra) dedi: "Kaş qövmüm biləydi ki,