Ya sin surəsi

36:24

Belə olacağı təqdirdə mən (haqq yoldan) açıq-aşkar azmış olaram.