Ya sin surəsi

36:21

Sizdən (haqqa də´vət müqabilində) heç bir muzd (mükafat) istəməyən və özləri də doğru yolda olan kəslərin ardınca gedin!