Ya sin surəsi

36:2

(Ya Rəsulum!) Hikmətlə dolu Qur´ana and olsun ki,