Ya sin surəsi

36:15

(Antakiyalılar: ) "Siz də bizim kimi ancaq adi bir insansınız. (Heç bir şeydə bizdən üstün deyilsiniz. Əgər peyğəmbər olsaydınız, mələk qiyafəsində gələrdiniz). Rəhman (sizə) heç bir şey (kitab, mö´cüzə) nazil etməmişdir. Siz sadəcə olaraq yalan danışırsınız!" - dedilər.