Vaqiə surəsi

56:85

Biz ona sizdən daha yaxınıq, amma siz (bunu) görmürsünüz!