Vaqiə surəsi

56:84

Siz (ona) baxıb durursunuz (əlinizdən heç bir şey gəlmir).