Vaqiə surəsi

56:83

(Can) boğaza yetişdiyi (ölüm gəlib çatdığı) zaman