Vaqiə surəsi

56:82

Ruzinizə şükür etməli olduğunuz halda, onu yalanmı hesab edirsiniz?