Vaqiə surəsi

56:81

İndi siz bu kəlamı yalan sayırsınız? (Bu sözümə məhəl qoymursunuz?)