Vaqiə surəsi

56:80

(O) Aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir.