Vaqiə surəsi

56:79

Ona yalnız pak olanlar toxuna bilər!