Vaqiə surəsi

56:77

(Sizə oxunan) bu (kəlam) çox qiymətli Qur´andır.