Vaqiə surəsi

56:76

Kaş bunun nə qədər böyük bir and olduğunu biləydiniz -