Vaqiə surəsi

56:72

Onun ağacını yaradan sizsiniz, yoxsa Biz?