Vaqiə surəsi

56:70

Əgər istəsəydik, onu acı (bir su) edərdik. Elə isə niyə (Allahın ne´mətlərinə) şükür etmirsiniz?