Vaqiə surəsi

56:7

Siz (ey insanlar!) üç zümrəyə ayrılacaqsınız: