Vaqiə surəsi

56:69

Onu buluddan endirən sizsiniz, yoxsa Biz?!