Vaqiə surəsi

56:68

Bəs içdiyiniz suya nə deyirsiniz?