Vaqiə surəsi

56:67

Bəlkə, (hələ ruzidən də) məhrum olmuş kimsələrik!" (deyərdiniz).