Vaqiə surəsi

56:64

Onu bitirən sizsiniz, yoxsa Biz?!