Vaqiə surəsi

56:63

Bəs əkdiyiniz (toxuma) nə deyirsiniz?