Vaqiə surəsi

56:59

Ondan (insan) yaradan sizsiniz, yoxsa Biz?!