Vaqiə surəsi

56:56

Bu onların haqq-hesab günündəki ziyafətidir.