Vaqiə surəsi

56:55

Özü də onu susuzluq xəstəliyinə tutulmuş (dəvə) kimi içəcəksiniz.