Vaqiə surəsi

56:54

Üstündən də (sizə bərk yanğı gəldiyi üçün) qaynar su içəcəksiniz.