Vaqiə surəsi

56:52

Şübhəsiz ki, zəqqum ağacından (onun meyvəsindən) yeyəcəksiniz,