Vaqiə surəsi

56:51

Sonra, siz ey (haqq) yoldan azanlar, (haqqı) dananlar!