Vaqiə surəsi

56:49

(Ya Peyğəmbər!) De: "(Sizdən) əvvəlkilər də, sonrakılar da,