Vaqiə surəsi

56:48

Yaxud bizdən əvvəl gəlib-getmiş atalarımız da dirildiləcəklərmi?!"