Vaqiə surəsi

56:46

Özləri də böyük günah içində (Allaha şərik qoşmaqla) israr edib dururdular.