Vaqiə surəsi

56:45

Onlar bundan əvvəl (dünyada) naz-ne´mət içində idilər.