Vaqiə surəsi

56:44

(O kölgə başqa kölgələrdən fərqli olaraq) nə sərin, nə də xoşagələndir.