Vaqiə surəsi

56:43

Qapqara duman kölgəsində olacaqlar!