Vaqiə surəsi

56:42

(Onlar) səmum yeli (qızmar atəş) və qaynar su içində,