Vaqiə surəsi

56:40

Bir çoxu da axırıncılardandır (bu ümmətdəndir).