Vaqiə surəsi

56:4

Yer hərəkətə gəlib şiddətlə titrədiyi,